National Insurance Number

Co to jest National Insurance Number (NIN)?
Jeszcze nie posiadam NIN, co mam robić?
Emergency Tax Code. Co to takiego?
Czy muszę płacić podatki i ubezpieczenie socjalne (National Insurance) w Wielkiej Brytanii?
Jak ubiegać się o NIN?
Jakie rodzaje dokumentów mogę przynieść?
Jak długo trwa oczekiwanie na decyzję?


Odpowiedzi
Co to jest National Insurance Number (NIN)?
Słowa kluczowe: national insurance number, NIN

Co to jest National Insurance Number (NIN)?

National Insurance Number jest bezpłatnie przyznawany każdej osobie rejestrującej się w Department of Social Security (DSS). Jest on wymagany do podjęcia legalnej pracy, a także jest on bardzo ważnym elementem, gdyż ma ogromny wpływ na wysokość odciąganych podatków, przy ubieganiu się o zapomogi, ulgi oraz przy naliczaniu emerytury.


Jeszcze nie posiadam NIN, co mam robić?

Brak National Insurance Number, a z tym związany brak historii zatrudnienia w UK powoduje, że Urząd Podatkowy (Inland Revenue) często zmuszony jest do nadania zastępczego Kodu Podatkowego (Emergency Tax Code), który z reguły jest o wiele wyższy i może czasami dochodzić do ponad 50% w stosunku do wypłaty.
Czas oczekiwania jest miedzy 6-8 tygodni. Można podjąć pracę bez NIN, używając Emergency Tax Code. Po otrzymaniu NIN należy jak najszybciej to zgłosić pracodawcy i rozpocząć ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku. Do otrzymania National Insurance Number wymagane są dokumenty:
Paszport
Zaświadczenie ze szkoły lub tzw. ID card (legitymacja)
Potwierdzenie adresu (rachunek lub wyciąg z banku)
List od pracodawcy z danymi personalnymi
Odcinki z wypłatą (tzw. payslip)



Emergency Tax Code. Co to takiego?


Jeżeli twój Kod Podatku posiada jedną z następujących liter na końcu: "X", "M1" lub "W1" oznacza to, że jest on obliczany na podstawie twoich miesięcznych lub tygodniowych zarobków a nie według całorocznych dochodów. Natomiast "BR" w Kodzie Podatku oznacza, że nie została ci przyznana ulga podatkowa i od twoich przychodów jest pobierana podstawowa stawka za podatek. Są to rodzaje Emergency Tax, które są przeważnie używane jeżeli twój pracodawca nie jest pewien jaki podatek powinien płacić. Kod podatku możesz znalezc na odcinku wypłaty (payslip), P45 oraz P60.


Czy muszę płacić podatki i ubezpieczenie socjalne (National Insurance) w Wielkiej Brytanii?

Dochody za pracę w Zjednoczonym Królestwie podlegają opodatkowaniu. Pracodawca zajmuje się odprowadzaniem podatku od wynagrodzenia. Jeśli umowa o pracę z agencja pracy tymczasowej została podpisana w Polsce i pracownik płaci składki socjalne w Polsce, to nie musi płacić składek National Insurance w Wielkiej Brytanii. Biura ZUS wydaja zaświadczenie E101 potwierdzające opłacenie składek socjalnych w Polsce. Przedstawienie tego zaświadczenia zapobiega zadaniu płacenia składek w Wielkiej Brytanii. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl. Osoby podpisujące umowę o prace w Zjednoczonym Królestwie, czy to z agencją czy bezpośrednio z pracodawcą, muszą płacić składki National Insurance w Wielkiej Brytanii. Pracodawca zajmuje się odprowadzaniem składek od wynagrodzenia. Osoby płacące podatek i składki National Insurance, dostają numer National Insurance. Należy znać swój numer. Pracodawca powinien w tym pomóc albo należy się zwrócić do najbliższego biura pracy (JobCentreplus) www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Employers/Ourservices/Contactsandadvice/Dev_009639.xml.html.



Jak ubiegać się o NIN?

Musisz umówić się na spotkanie w Job Centre, w czasie którego potwierdzona zostanie twoja tożsamość, więc potrzebujesz dowodu tożsamości i zaświadczenia, że pracujesz. Job Centre (czyli Urząd Pracy) znaleźć można we wszystkich większych miastach. W lokalach Job Centre masz możliwość wyszukania bezpłatnie ofert pracy z Twojego rejonu i z całego kraju. Najbliższy urząd możesz znaleźć w książce telefonicznej lub odwiedzając www.dwp.qov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp.


Jakie rodzaje dokumentów mogę przynieść?

Spis dokumentów zostanie przesłany do nas pocztą. Brak któregoś z wymaganych dokumentów może spowodować odesłanie i konieczność oczekiwania na kolejna wizytę (nawet do kilku tygodni). Z drugiej strony - im więcej dokumentów zostanie przyniesionych, tym większa szansa na całkowicie bezproblemowe załatwienie całej procedury.
Pamiętaj, że muszą to być oryginały!
Paszport
Dowód osobisty
Prawo jazdy
Dokument potwierdzający zatrudnienie (payslip - odcinek wypłaty, umowa o pracę, list od pracodawcy)
jeżeli pracujemy dla agencji pośredniczącej wtedy list od nich
dokumenty z Home Office
kartę studencką
list potwierdzający studiowanie, włączając w to szczegóły kierunku
umowę o mieszkanie
rachunki za prąd, wodę itd.
wyciąg z banku (bank statement)
dokumenty świadczące o naszym stanie cywilnym
certyfikat urodzenia
Dokumenty w przypadku posiadania własnej firmy:
Faktura
List od naszego księgowego
Listy od naszych klientów
Formularz podatkowy schedule D


Jak długo trwa oczekiwanie na decyzję?


Na decyzję o przyznaniu czeka się ustawowo do 6 tygodni. Po otrzymaniu pocztą listu o przyznaniu NIN, czeka się następne kilka tygodni na sam NIN, którym jest plastikowa karta wielkości karty kredytowej. Jeśli imię i nazwisko nie są podane poprawnie należy to zgłosić, gdyż taka karta jest nieważna. Kartę NIN należy traktować bardzo poważnie, ponieważ duplikatów nie wystawia się (nawet w przypadku zagubienia). Jeżeli decyzja jest odmowna wtedy będziemy musieli powtarzać cala procedurę od początku.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

six pack abs